QR-Code
             Yi-Lan Fu-Shing Junior High School
登入

【活動剪影】 復興國中109學年班級英語歌唱比賽 日期109年12月22日(星期二) 地點德馨樓視廳中心

出場序 班級自 選 曲 目影片連結備註
01 705 Try Everything 佳作
02 806 Try Everything 優等
03 812 Waka Waka  
04 711 Try Everything 佳作
05 701 Waka Waka 特優
06 810 Try Everything  
07 702 Waka Waka  
08 808 Try Everything  
09 708 Try Everything 優等
10 714 Try Everything  
11 809 Waka Waka  
12 811 Waka Waka 優等
13 803 Try Everything  
14 709 Waka Waka 佳作

影片提供教務處 課發組